Hướng dẫn xóa/gỡ phần mềm trên máy tính đơn giản

Bài viết này tôi thực hiện gỡ bỏ chương trình trên các hệ điều hành Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1Windows 10. Các bạn theo dõi và thực hiện với hệ điều hành mình đang sử dụng.

Gỡ Bỏ Chương Trình Trên Windows 8/8.1/10

Bước 1: Nhấn đồng thời tổ hợp phím Windows + i để mở bảng Setting, chọn Control Panel, bảng điều khiển Control Panel xuất hiện

Hướng dẫn xóa/gỡ phần mềm trên máy tính đơn giản

Bước 2: Chọn Uninstall a program ở mục Programs, giao diện Uninstall or change a program xuất hiện

Hướng dẫn xóa/gỡ phần mềm trên máy tính đơn giản 7Bước 3: Tại giao diện này hiển thị thông tin những chương trình đã cài đặt trên máy tính của bạn, bạn chọn chương trình cần gỡ bỏ và click đúp chuột lên chương trình đó để gỡ bỏ chương trình. Tùy vào từng chương trình mà các tùy chọn gỡ bỏ, thời gian gỡ bỏ có thể nhanh hay chậm

Hướng dẫn xóa/gỡ phần mềm trên máy tính đơn giản 2

Gỡ Bỏ Chương Trình Trên Windows 7

Bước 1: Vào Start, chọn Control Panel, bảng điều khiển Control Panel xuất hiện

Hướng dẫn xóa/gỡ phần mềm trên máy tính đơn giản 6

Bước 2: Chọn Uninstall a program ở mục Programs, giao diện Uninstall or change a program xuất hiện

Hướng dẫn xóa/gỡ phần mềm trên máy tính đơn giản 7

Bước 3: Tại giao diện Uninstall or change a program sẽ hiển thị thông tin của các chương trình đang cài đặt trên máy tính của bạn. Click đúp chuột vào chương trình bạn muốn gỡ bỏ để gỡ bỏ chương trình đó

Hướng dẫn xóa/gỡ phần mềm trên máy tính đơn giản 8

Cách khác: Bạn cũng có thể gỡ bỏ chương trình bằng cách click chọn chương trình cần gỡ bỏ, sau đó click vào nút Uninstall ở trên.

Gỡ Bỏ Chương Trình Trên Windows Vista

Bước 1: Vào Start, chọn Control Panel, bảng điều khiển Control Panel xuất hiện

Hướng dẫn xóa/gỡ phần mềm trên máy tính đơn giản 9

Bước 2: Chọn Uninstall a program ở mục Programs, giao diện Uninstall or change a program xuất hiện

Hướng dẫn xóa/gỡ phần mềm trên máy tính đơn giản 10

Bước 3: Tại giao diện Uninstall or change a program sẽ hiển thị thông tin của các chương trình đang cài đặt trên máy

Hướng dẫn xóa/gỡ phần mềm trên máy tính đơn giản 11

Gỡ Bỏ Chương Trình Trên Windows XP

Bước 1: Vào Start, chọn Control Panel, bảng điều khiển Control Panel xuất hiện

Hướng dẫn xóa/gỡ phần mềm trên máy tính đơn giản 3

Bước 2: Chọn Add or Rove Programs, giao diện Add or Rove Programs xuất hiện

Hướng dẫn xóa/gỡ phần mềm trên máy tính đơn giản 4

Bước 3: Chọn 1 chương trình muốn gỡ bỏ, sau đó bạn click chuột vào nút Remove (hoặc Change/Remove) để gỡ bỏ chương trình ra khỏi máy tính. Tùy vào từng chương trình mà các tùy chọn gỡ bỏ, thời gian gỡ bỏ có thể nhanh hay chậm

Hướng dẫn xóa/gỡ phần mềm trên máy tính đơn giản 5

Ngoài các cách gỡ bỏ này ra, bạn có thể sử dụng những công cụ hỗ trợ gỡ bỏ chương trình khác như Your Uninstaller, Revo Uninstall để gỡ bỏ nhanh, triệt để các chương trình như mong muốn.